धर्मको नाममा रगतको खोलो » SNE

लगन गाँठोसँगै ब्रतबन्धका दिन भगवानलाई पञ्चबली दिने चलन अनुसार भक्तपुरको विभिन्न देवालयहरुमा बली दिदैँ आइरहेको छ । Photo ; Balkrishna Banmala / Mybhaktapur.com

लगन गाँठोसँगै ब्रतबन्धका दिन भगवानलाई पञ्चबली दिने चलन अनुसार भक्तपुरको विभिन्न देवालयहरुमा बली दिदैँ आइरहेको छ । Photo ; Balkrishna Banmala / Mybhaktapur.com

  • लगन गाँठोसँगै ब्रतबन्धका दिन भगवानलाई पञ्चबली दिने चलन अनुसार भक्तपुरको विभिन्न देवालयहरुमा बली दिदैँ आइरहेको छ । Photo ; Balkrishna Banmala / Mybhaktapur.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *